Stichting ART2Connect

Stichting ART2Connect heeft een culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door vriend te worden van de KunstTour, kunnen particulieren 1,25 keer en bedrijven zelfs 1,5 keer van hun giften aftrekken van hun aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Scroll door om het beleidsplan, jaarrekening en verslag te downloaden. In het beleidsplan 2017-2020 zijn de missie, visie en doelstelling van de stichting ART2Connect als volgt geformuleerd:

 

Missie: 

De missie van ART2Connect is het uitdagen en zichtbaar maken van beeldende kunstenaars en hun hedendaagse beeldende kunst, en het verleiden van een breed publiek om er kennis mee te maken. De kerncompetentie van ART2Connect is om regie te nemen op deze processen en zowel het artistieke veld als het publiek in beweging te brengen.

“Een schilder die niks laat zien, schildert voor de onzichtbaarheid?” – kunstenaar Oene Zwietink.

 

Visie:

In de visie van ART2Connect moet de ruimte tussen kunst en samenleving gedicht worden. Kunst is een kind van haar tijd en déze tijd vraagt veel creativiteit in het beantwoorden van ingewikkelde vraagstukken over economische vooruitgang, welvaart en de wereldwijde verdeling daarvan, milieuproblematiek, ethische vraagstukken enz. Een samenleving die daar antwoord op moet geven heeft een grote mate van creativiteit en openheid nodig en een samenleving die zich hiervoor afsluit loopt een groot risico het juiste antwoord niet te vinden. Kunst is een middel om deze openheid en zelfreflectie te stimuleren, om met een afstand te kijken naar onze hedendaagse samenleving.

 

Doelstelling: 

ART2Connect is in 2001 opgericht met als doel: ‘het op bijzondere wijze promoten, bereikbaar, zichtbaar en toegankelijk maken van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving voor een groot en breed publiek’. De belangrijkste doelgroepen hierbij zijn: het publiek (de burger; jong en oud en uit een breed leefmilieu), de startende en gevestigde professionele kunstenaar, kunstinitiatieven en instituten.

 

In het Bestuur (onbezoldigd): dhr. Mathias Muijres (Voorzitter), dhr. Johan Bänziger (Penningmeester) & dhr. Joseph Bessems (Secretaris).

 

Contact

Stichting ART2Connect, t.a.v. Bert Lemmens
Sint Monulphusweg 13a, 6212 BG Maastricht, Nederland
T: 043 3259932 | 06 49 69 85 64
bertlemmens[at]kunsttour.com
KVK Nr: S41078205
RSIN: 804263875
IBAN: NL70INGB0004505574
BIC: INGBNL2A

 

Download hier het beleidsplan, jaarrekening en verslag:

Jaarrekening 2015 Stichting ART2Connect

Jaarrekening 2016 Stichting ART2Connect

Jaarrekening 2016 Stichting ART2Connect, brief bestuur fin.verantw ART2C/KT 2016, komt vanaf 1 mei 2017.

ART2Connect Beleidsplan 2017-2020.

KunstTour 2016 Verslag; L’Art Tour L’Art.