Word vrienden van de KunstTour

Vrienden van de KunstTour krijgen, met de 18e editie in het vooruitzicht, de kans hun vriendschap als nooit tevoren te uiten. Door vriend van de KunstTour te worden, geeft u aan achter de promotie van beeldende kunst in Limburg te staan. U helpt beeldende kunst en kunstenaars onder de aandacht te brengen van vele Nederlanders en bewoners uit de Euregio.

Daarmee zijn de vrienden van groot belang om de doelstellingen van Stichting ART2Connect, verantwoordelijk voor de jaarlijkse KunstTour, te realiseren. Ook bedrijven kunnen de KunstTour ondersteunen middels een vriendschappelijke gift.

Word daarom nu vriend van de KunstTour!

De eerste vriend van de KunstTour was; ‘Mijnhuisenik‘! 
Met een jaarlijkse bijdrage vanaf €20,– voor particulieren en €50,– voor bedrijven, helpt u mee de KunstTour wederom tot een succes te maken.

 

Stg Art2Connect heeft een culturele ANBI status. Daardoor kunnen particulieren 1,25 keer en bedrijven zelf 1,5 keer het bedrag van hun giften aftrekken van hun aangifte inkomsten- vennootschapsbelasting.

Meld u nu aan:
• mail naar bertlemmens[at]kunsttour.com, of
• download het inschrijfformulier Word vrien(in) van de KunstTour, of
• maak eenvoudig uw bedrag over op TriodosBank NL 48 TRIO 0198 4317 83 t.n.v. Stg ART2Connect o.v.v. Vriend(in) van de KunstTour 2016.

 

 

 

De ware vrienden en vriendinnen van KunstTour genieten natuurlijk voorrechten. Zo krijgen zij elk jaar het KunstTour Magazine toegestuurd evenals de uitnodiging voor de opening. Bedrijven en instellingen die de KunstTour financieel ondersteunen worden op de website en tijdens het evenement zelf, met naam benoemd. Maar er is nog een goede reden om vriend(in) van de KunstTour te worden.

Vrienden zijn belangrijk voor de Stichting en de KunstTour. Zij geven het bestuur en de organisatie morele steun. Een organisatie die bestaat uit een groot aantal vrijwilligers naast een klein team van ZZP’ers en stagiaires. Een team dat zich samen volledig inzet voor de realisatie van de doelstellingen. De Stichting ART2Connect zit met haar doelstellingen en werkwijze in de aanvraagprocedure om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit maakt donaties door bedrijven fiscaal gezien extra interessant.

De Stichting ART2Connect doet al 16 jaar haar werk met volle overgave. Dit resulteert in steeds meer acties en activiteiten, in het voortdurend vinden van een groter aantal medestanders en in het ressorteren van steeds meer effect in het belang van beeldende kunst.

 

Nu bent u aan zet: Helpt u als vriend(in) de Stichting haar werk te doen en verder te groeien?

 

Met hartelijke en dankbare groet,

Stichting ART2Connect
Bert Lemmens, directeur KunstTour
Math Muijres, voorzitter stichting ART2Connect

De doelstelling van Stichting ART2Connect met de KunstTour wordt gesteund door een groot aantal kunst- en cultuurinstanties en -opleidingen, galeries, broedplaatsen, kunstenaars en particulieren uit Maastricht, Limburg en Nederland.

Verantwoording: zie pagina’s ART2Connect en de KunstTour.

KvK S 41078205